Állandó programok

Intézményeink állandó programjai közé tartozik a Helen Doron angol nyelvi programmal egész napos angol nyelvtanulás, mozgásfejlesztés, mini suli, környezettudatos életre nevelés, kutya terápia. Tudjon meg ezekről többet!

Play Video about maganovoda budapest varosaban

Angol nyelvtanulás

Fő célunk, hogy a gyermekek a Helen Doron nyelvi program segítségével, egész napos angol nyelv hallgatása mellett, könnyen, tanulás nélkül elsajátítsák legalább alapfokú szinten az angol nyelvet. A nyelvtanulás a gyermekkori fejlődés egyik alapvető aspektusa, és ha már korán elkezdjük a második nyelv tanulását, az rendkívül pozitív hatással lesz a gyermek fejlődésére és jövőjére.

 

Azok a gyermekek, akik már korán több nyelvvel találkoznak, nagyobb valószínűséggel válnak két- vagy többnyelvűvé, ami számos kognitív, szociális és érzelmi előnnyel jár. Angol nyelvű tanáraink külföldiek, így a gyermek intenzívebben sajátítja el a nyelvet, jelenik meg kommunikációjában az angol. A napi irányított angol órák még jobban segítik őket a nyelv sikeres elsajátításban.

Helen Doron angol nyelvi program

Intézményeink a Helen Doron angol nyelvi módszerrel működnek. Ezt, speciálisan az óvodás korú gyermekek képességeinek és szükségleteinek figyelembevételével alakította ki Helen Doron nyelvész és pedagógus. A módszer eredményessége már többszörösen bizonyított, a tárolt és megszerezett tudás az óvodás kor végére olyan szintű, hogy a gyermek angol nyelvi tudása megközelíti a koruknak megfelelő angol anyanyelvű gyermek tudásszintjének 80%-át.

Egyedi tervezésű, hangulatos, gyermekbarát környezetben biztosítjuk az angol nyelv játékos elsajátítását a Helen Doron nyelvi módszer segítségével az intézményünkbe járó gyerekek számára, 2,5 éves kortól iskolás korig.

A Helen Doron nyelvi módszer figyelembe veszi a gyermekek hatékony tanulási mechanizmusait; mert személyiség- és tevékenység központú pedagógiájával arra törekszik, hogy a gyermek minél inkább kihasználhassa rejtett és már kialakult képességeit. Ezért dolgoznak a szakértelemmel és nyelvtanítási tapasztalattal rendelkező felkészült Helen Doron tanárok.

A gyerekek szeretnek a Helen Doron English módszerrel tanulni.

Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztés a konduktív pedagógia (Pető módszer) elemeire épít. A foglalkozások a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve épülnek fel. Játékos, zenés, komplex fejlesztés, ahol az agy különböző területeinek az ingerléséről van szó.

 

A figyelem fejlesztése közvetve valósul meg azáltal, hogy a gyerekeknek egy-egy feladaton belül egyszerre több dologra is oda kell figyelniük, pl: beszéddel, mondókával kísérni a mozgásos feladatokat.

 

A foglalkozások egyik része szabadabb, ahol a gyerekek a különböző fejlesztő eszközöket használják, a másik részben pedig egy irányított mozgásfejlesztés zajlik, ahol a nagy mozgásokon túl fejlődik a finommanipuláció, az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, a hosszú- és rövidtávú memória és a figyelem egyaránt.

 

Általában az ebben az életkorban jelentkező zavarok hátterében idegrendszeri éretlenség áll, és mivel az idegrendszer a magzati koron túl a csecsemőkori mozgásfejlődéssel alakul ki, ezért a fejlesztés során odáig kell visszanyúlni. A fejlesztő tornába így beépülnek az egyes csecsemőkori mozgásminták elemei is, mint például a kúszás és a mászás.

 

A torna fontos elemei továbbá a tartásjavító, lábboltozat erősítő, valamint a részképesség fejlesztő játékos gyakorlatok.

 

Tornatermünk színvonalasan felszereltsége, a legjobb eszközöket tartalmazza a sikeres fejlesztéshez!

MINI SULI

Mini suli az iskolai élet megkezdése előtti utolsó év, állandó napi programja.

A mai fokozott elvárásokkal terhelt világhoz való alkalmazkodás elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermek sikeresen kezdje új életét.

 

Célunk, hogy fokozatosan hozzászoktassuk a gyermekeket a koncentrált figyelemhez, a fegyelmezett magatartáshoz, a feladatok örömteli teljesítéséhez, a megfelelő és megalapozott tudásanyag megszerzéséhez, a klasszikus óvodai megjelenéstől való fizikális eltéréshez -szoba berendezés, interaktív tábla stb.-, mely az iskolai életre való gördülékeny átállást segíti elő. A gyermekek a program során hozzászoknak a tanóra és szünetek váltakozásához, a szóban és írásban végzett feladatokhoz, a speciális tananyag elsajátításához. Interaktív fejlesztő tevékenységek segítik a sikeres felvételi vizsgán való részvételt. Gyakorló eszközeink elősegítik a gyermekek mentális fejlődését.

 

A mini suli nélkül a választott iskolába való bejutás, és az iskola első éveinek sikeres teljesítése jelentősen megnehezedik, és sokkal nagyobb terhet jelent a gyerekek számára.

KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETRE NEVELÉS

Környezettudatosságra való nevelés célja a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír és a megszerzett tudását alkalmazza is a mindennapokban!

 

A nevelési módszerünk eredménye, hogy a gyermekek alkalmasak és képesek lesznek környezetbarát, környezettudatos életmódra, melynek jellemzői a ráeszmélés, a nyitottság, az ismeretek gyarapítása, a készségek és a képességek fejlesztése, pozitív érzelmi viszonyulások kialakítása, a valódi értékek felismerése és megbecsülése, a kritika, a konfliktuskezelés helyes módjának birtoklása. Megtanulják megbecsülni a környező világot, szeretni és tisztelni a természetet, óvni és védeni nem csak közvetlen környezetüket, hanem magatartásuk, figyelmük kiterjed a globális környezetre is.

Dog

KUTYATERÁPIA

Intézményünkben a Mondjunk mancsot! egyesület tartja a kutyás foglalkozásokat, melyben a gyerekek életkorának, értelmi képességeinek és érdeklődésének megfelelően fejlesztünk játékos, mozgásos feladatokkal kutya bevonásával.


A kutya sokoldalú terápiás hatást fejt ki: jelenléte minden gyermekre ösztönzőleg és jutalomértékűként hat. A kutya elősegíti a kapcsolatfelvételt és a kooperációt, lehetővé válik a gyermek figyelmének tartós fenntartása.


A terápia célja: Az elmaradást mutató területeken (kommunikáció, szociális fejlődés, motorika) való fejlesztés erős motivációval.

A kutyás terápia által fejleszthető a kommunikáció, a nagymozgás, finommotorika, az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, a téri tájékozódás és térészlelés, a testtudat, figyelem, emlékezet, a különböző észlelések (auditív, vizuális, taktilis) és a munkaképesség.

A fejlesztendő területek mellett a gyerekek önbizalma, biztonságérzete is jelentősen megnő, a magatartási problémák csökkennek, a kutya segítségével a legvisszahúzódóbb gyermek is könnyen bevonható a feladathelyzetbe.

Ez a weboldal a felhasználói élmény fokozása végett cookie-kat használ. A weboldal böngészésével elfogadja ezek használatát. További információkat a Sütik (cookie) kezelése oldalon talál!