Magánóvoda
Zugló szívében

Budapest zuglói részén, egyedi hangulatú, évtizedes múltra visszatekintő magánóvodánk várja új „lakóit”. Beiratkozás szabad férőhelyeinkre egész évben folyamatos. Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket!

Play Video about maganovoda budapest varosaban

Magánóvoda Zugló egyik legszebb részén

Kiemelkedő színvonalú és gyermekbarát környezetben biztosítjuk a magas színvonalú óvodai nevelést, mini suli programunk az iskolai felvétel gördülékeny teljesítését, a Helen Doron nyelvi módszerrel is kiegészülő egész napos angol nyelvi tanulást, sok-sok játékkal egy olyan komplex óvodai életet biztosít, amely tudatosan és jól átgondoltan készíti fel gyermekét az általános iskolára, 2,5 éves kortól iskolás korig.

Százszorszép csoport

2,5 - 4 éves korig

Nefelejcs csoport

4 éves kortól iskolás korig

Rugalmas Beszoktatás és Egyéni Fejlesztés

 Az óvodai élet megszervezését napirendhez kötjük, ezáltal is segítve a gyermekek rugalmasabb beszoktatását, az állandóság segíti a nagyobb biztonságérzet kialakulását. Nyitvatartási időnk a szülők igényeihez igazodik, szüneteink, pedig az iskolai szünetekhez alkalmazkodnak, leszámítva a nyári szünetet. Fontosnak tartjuk, hogy gyermek tartalmas időt tudjon szeretteikkel tölteni, hiszen az egészséges lelki fejlődés alapja a szülő gyermek kapcsolata.

 

A napi kislétszámú csoportfoglalkozások lehetőséget biztosítanak a pedagógusok számára az egyéni fejlesztésre, az eltérő tanítási, nevelési módszerek alkalmazására. Számunkra minden gyermek egy külön egyéniség, aki külön odafigyelést igényel. A mini suli foglalkozások a délutáni órákban kerülnek megtartásra, ezzel is segítve az óvodáról-iskolára történő fokozott hozzászokást.

 

Témaheteinkhez mindig kapcsolódik valamilyen külön program, a gyerekek rendszeresen külsős programokon, kirándulásokon vesznek részt, melyek színesítik az óvodai életüket. Az ismeretek, tapasztalatok szélesítéséhez szükséges a változatos környezeti ráhatások, benyomások megtapasztalása.

 

A gyermekek számára a tanulás, mint értelmezhető fogalom nem létezik, éppen ezért nem jelent gondot számukra, és természetes életformaként szokják meg egy új nyelv játékos formában történő elsajátítását.

 

MINDEN EGY HELYEN!

EGÉSZ NAPOS ANGOL NYELVTANULÁS HELEN DORON ANGOL NYELVI MÓDSZERREL

JÁTÉKOS OKTATÁS, , MOZGÁSFEJLESZTÉS

MINI SULI

KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETRE NEVELÉS

kutya

KUTYATERÁPIA

Az angol nyelv elsajátíttatása éppen ezért alap feladatunk, hiszen enélkül a felnőtt életben való sikeres boldogulás szinte lehetetlen. Évtizedes tapasztalatunk, csoportonként folyamatosan angolul beszélő és tanító pedagógusok, nyelvi tanulási módszerünk biztosítja, hogy a gyermekek legalább alapfokú angol nyelvtudásra tegyenek szert az óvodáskor végére.

Elérendő céljaink között szerepel a világ megismertetése, a környezeti kultúrára való nevelés, a mozgás, képesség és készség fejlesztés életkorukat és fejlettségüket maximálisan figyelembe véve. Ki kell elégítenünk hatalmas tudásvágyukat, számukra a nyiladozó világ minden része egy-egy újabb csoda, egy-egy újabb megtapasztalható, megtapintható érzékelhető valami.

 

Ének-zene, projekthét, vizuális nevelés, dramatikus játékok, testnevelés, és mini suli programunk a legjobb eszközei a kiemelkedő közösségi magatartás és személyiség kialakulásához. Tudjuk, hogy ebben a korban még a játéké a főszerep. A csoda még itt kezdődik, így erre építve alakítjuk ki a nevelést, a tanítást a mindennapi programjainkba beépítve, a napi gyakorlatban kedvüknek, hangulatuknak egyéni fejlettségüknek megfelelően.  Tanulási folyamatukat saját fejlesztésű, gyakorlati tapasztalatra, tudásra épülő speciális fejlesztő munkafüzetünk is segíti. 

Mini suli programunk az óvodai élet utolsó évében külön foglalkozásként jelenik meg. Tapasztalatunk azt igazolja, hogy ha a gyermek ízelítőt kap az iskolai élet szokásaiból (órák, szünetek váltakozása), a koncentrált magatartáshoz való fokozott hozzászokáshoz, az írás-olvasás-matematika világának alapfokú elsajátításához, valamint egyes nyelvi iskolákba történő felvételire való felkészítéshez, nagymértékben hozzájárul a választott iskolába történő bejutáshoz, valamint az iskolái életbe történő gyors beilleszkedéshez, kiemelkedő tanulmányi eredmények eléréséhez.

Környezettudatosságra való nevelés célja a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír és a megszerzett tudását alkalmazza is a mindennapokban!

A nevelési módszerünk eredménye, hogy a gyermekek alkalmasak és képesek lesznek környezetbarát, környezettudatos életmódra, melynek jellemzői a ráeszmélés, a nyitottság, az ismeretek gyarapítása, a készségek és a képességek fejlesztése, pozitív érzelmi viszonyulások kialakítása, a valódi értékek felismerése és megbecsülése, a kritika, a konfliktuskezelés helyes módjának birtoklása. Megtanulják megbecsülni a környező világot, szeretni és tisztelni a természetet, óvni és védeni nem csak közvetlen környezetüket, hanem értelmezni és megérteni a globális világot, annak védelmét szolgáló és általuk is segíthető mechanizmusait.

Intézményünkben a Mondjunk mancsot! egyesület tartja a kutyás foglalkozásokat, melyben a gyerekek életkorának, értelmi képességeinek és érdeklődésének megfelelően fejlesztünk játékos, mozgásos feladatokkal kutya bevonásával.

A kutya sokoldalú terápiás hatást fejt ki: jelenléte minden gyermekre ösztönzőleg és jutalomértékűként hat. A kutya elősegíti a kapcsolatfelvételt és a kooperációt, lehetővé válik a gyermek figyelmének tartós fenntartása.

A terápia célja: Az elmaradást mutató területeken (kommunikáció, szociális fejlődés, motorika) való fejlesztés erős motivációval.

A kutyás terápia által fejleszthető a kommunikáció, a nagymozgás, finommotorika, az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, a téri tájékozódás és térészlelés, a testtudat, figyelem, emlékezet, a különböző észlelések (auditív, cizuális, taktilis) és a munkaképesség.

A fejlesztendő területek mellett a gyerekek önbizalma, biztonságérzete is jelentősen megnő, a magatartási problémák csökkennek, a kutya segítségével a legvisszahúzódóbb gyermek is könnyen bevonható a feladathelyzetbe.

Komplex egészség programunk az óvodában

Egészséges táplálkozás

A gyermekek számára napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk, melyek egészséges alapanyagokból készülnek.

Folyamatosan biztosítjuk az évszaknak megfelelő gyümölcs és zöldség választékot számukra, valamint fontosnak tartjuk a megfelelő folyadékbevitelt.

Ételallergiás gyermekek részére speciális étkezést biztosítunk.

Mozgásfejlesztés

Változatos módon gyakoroljuk a nagy- és finom mozgásokat, melyek hozzájárulnak az összetettebb fejlődési területek megalapozásához. Saját, jól felszerelt tornatermünk az érzékelésekhez kapcsolódó részképességek fejlesztését segíti.

Szakértői tájékozatások

Igény szerint, gyógypedagógus szakértő bevonásával tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, a szülők segítése gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben.

A logopédus nevelési év elejei felmérése jó támpontot ad Önöknek abban, hogy gyermeke beszéde a korának megfelelő-e, vagy esetleg segítségre van szüksége.

Havonta óvodapszichológus tart előadást a szülőket érdeklő témákban, mint például óvoda, iskola, gyermek fejlődése, beilleszkedés, változásokhoz történő alkalmazkodás és egyéb érdekes témakörökben, természetesen az Önök kérdéseire is válaszolva.

Egészséges életmód, fenntartható fejlődés és környezet tudatos életre nevelés

Az egészséges életmód, a fenntartható fejlődés és a környezet tudatos élet megtanulását már pici korban el kell kezdeni, hogy az később már a mindennapi élet velejárója legyen. Célunk éppen ezért ezek megértése, elsajátítása, alkalmazása, megszoktatása. A világ fenntarthatósága, jövője nagymértékben tőlünk függ, feladatunk, hogy segítsük az új generációt abban, hogy felnőttként környezet tudatos, egészséges emberekké váljanak.

Sószoba

Az óvodai nevelés - gondozás egyik feladata az egészséges életmód megalapozása. A sószoba gyermekeink egészségét szolgálja, a prevenciót erősíti.

Légtisztító berendezés

Porrészecskék, szennyezőanyagok kiszűrésére, vírusok, baktériumok, finom por, pollen, poratka, penészgombák eltávolítása.

Víz szűrés

Központi vízszűrő a kiváló víz minőség érdekében.

Ez a weboldal a felhasználói élmény fokozása végett cookie-kat használ. A weboldal böngészésével elfogadja ezek használatát. További információkat a Sütik (cookie) kezelése oldalon talál!